Zimowe utrzymanie dróg

2013-01-01 przez Janina Trawińska

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2011 r. przyjął przedłożony do akceptacji "Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych" w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

Wróć