Przekazanie dróg miastu

2013-02-06 przez Janina Trawińska

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/12/67/2012  Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 lutego 2012 roku i z Uchwałą 262/XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 2012 roku z dniem 1 stycznia 2013 roku część dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta Ciechanów stała się drogami miejskimi. Zarządcą tych odcinków dróg, zgodnie z art. 19 ust.1 pkt 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z późn. zm.), jest Prezydent Miasta Ciechanów.

Wykaz przekazanych odcinków dróg znajduje się w wyżej wymienionych uchwałach.

 

Wróć