Przetargi PZD 2017

SBBHP.231.20.2017 (data publikacji: 2017-12-06)

SBBHP.231.20.2017 Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych oraz sprzętu drogowego Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w 2018 roku

SBBHP.231.19.2017 (data publikacji: 2017-09-15)

Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1231W Glinojeck - Żeleźnia - Krusz polegająca na wykonaniu odcinka chodnika w miejscowości Glinojeck od km 1+070,00 do km 1+287,14

SBBHP.231.18.2017 (data publikacji: 2017-09-07)

Wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 z podziałem na 7 zadań.

SBBHP.231.17.2017 (data publikacji: 2017-08-31)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej przy przebudowie drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów – Młock

SBBHP.231.16.2017 (data publikacji: 2017-08-25)

Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018