Przetargi PZD 2019

ZP.231.23.2019 (data publikacji: 2019-05-22)

zawiadomienie o wyborze - przetarg - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Soboklęszcz - Gąsocin o długości 631 m od km 17+268,0

ZP.231.22.2019 (data publikacji: 2019-05-22)

zawiadomienie o wyborze - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów i drogi nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto

ZP.231.21.2019 (data publikacji: 2019-05-22)

zawiadomienie o wyborze - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa mostu nad rzeką Soną

ZP.231.19.2019 (data publikacji: 2019-05-22)

ogłoszenie o udzieleniu -przetarg- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec - Szczepanki - Szulmierz na odcinku Szulmierz - Lipa długości 906,76 m od km 14+947,24 do k

ZP.231.15.2019 (data publikacji: 2019-05-15)

udzielenie zamówienia - Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów