Przetargi PZD 2019

ZP.231.28.2019 (data publikacji: 2019-07-12)

zawiadomienie o wyborze oferty - Przetarg nieograniczony - Wykonanie ,,drenażu francuskiego" na odcinku od km 3+635,00 do km 3+901,00 drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długołęka w miejscowości Kąty, strona lewa

ZP.231.27.2019 (data publikacji: 2019-06-14)

udzielenie zamówienia - Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo - Pajewo - Gołymin Ośrodek na odcinku od km 5+397,00 do km 6+215,00

ZP.231.26.2019 (data publikacji: 2019-06-06)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Remont drogi powiatowej 1231W Glinojeck - Żeleźnia - Krusz

ZP.231.24.2019 (data publikacji: 2019-06-06)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo - Pajewo- Gołymin Ośrodek na odcinku od km 5+397,00 do km 6+215,00

ZP.231.23.2019 (data publikacji: 2019-05-29)

udzielenie zamówienia - przetarg - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Soboklęszcz - Gąsocin o długości 631 m od km 17+268,0