Świetne informacje dla mieszkańców Gminy Ciechanów

Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 22/12/2021 - 15:04
gmina
Po uzgodnieniach z Powiatowym Zarządem Dróg w Ciechanowie i akceptacji umieszczenia sieci gazowej w pasie drogi powiatowej, prace wykonywane przez firmę TASTA w ciągu ulicy Kwiatowej dobiegają końca. Wykonawca zrealizował główne roboty ziemne związane z ułożeniem gazociągu. Przeciski sterowane zostały wykonane w miejscach wskazanych na zatwierdzonym przez PZD w Ciechanowie projekcie, a roboty prowadzone były w sposób niezagrażający istniejącemu drzewostanowi. Czas trwania prac jest zgodny z terminami określonymi w decyzji na zajęcie pasa drogowego.
gmina
gmina