OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenieo ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

W tekście poniżej znajduje się szczegółowa klauzula informacyjna mówiąca o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

W związku z RODO nie trzeba kontaktować się z Powiatowym Zarządem Dróg w Ciechanowie ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z poniższą klauzulą.

 

O nas

Dane teleadresowe

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Mazowiecka 7

NIP: 5661677009

REGON: 130382297

PKO Bank Polski nr 25 1020 1592 0000 2802 0255 1497

http://www.pzdciechanow.pl

e-mail:pzd@pzdciechanow.pl

tel./fax 23 672 54 14

Godziny urzędowania :

poniedziałek – piątek 7 00 - 15 00Kierownik – mgr inż. Józef Waldemar Borkowski

Główny Księgowy – Halina Kołakowska

 

 

 

Zadania:

 

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie działa na podstawie :

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami),

- Uchwały Nr I/3/17/99 z dnia 15 stycznia 1999r. Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie,

- Uchwały nr II/64/502/06 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

 

2. Zarząd jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną powiatu ciechanowskiego, utworzoną przez Radę Powiatu Ciechanowskiego.

 

3. Zarząd pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych oraz zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

 

4. Zapewnia właściwy stan techniczny na drogach powiatowych, mostach i przepustach pod drogami z terenu obejmującego miasto Ciechanów, miasto i gminę Glinojeck, gminy Regimin, Opinogóra Górna, Gołymin Ośrodek, Sońsk, Grudusk, Ojrzeń.